Onderhoud

Het is mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten op elke airconditioning installatie. Vanzelfsprekend kan een contract af worden gesloten bij reeds bestaande en nieuwe systemen. Dit contract houdt in dat wij jaarlijks uw installatie volledig reinigen, schoonmaken, freon vulling controleren, condens afvoeren testen en controleren op de juiste werking en eventuele tekorten. Martin komt graag langs, maak hiervoor een vrijblijvende afspraak om uw situatie te bespreken.

Voordelen

Door het jaarlijkse onderhoud verkleint u de kans op storingen en blijft de werking van de installatie optimaal. Tevens wordt de levensduur verlengd en blijft de fabrieksgarantie van kracht. Tot slot bespaard u flink op de energielasten als de installatie optimaal functioneert.

Werkzaamheden bij onderhoud aan de airconditioning/warmtepomp:

Eerste stap:

 • Het reinigen van de condensor;
 • Het reinigen van de condensorventilator;

Tweede stap:

 • Het controleren van de compressor;
 • Het controleren van de hoge / lage drukpressorstaat;
 • Het controleren van de elektrische bedrading / werkschakelaar;
 • Het controleren van de freonvulling;
 • Het controleren van de condensafvoer / pomp;

Derde stap:

 • Het schoonmaken van de condensbak;
 • Het schoonmaken van het verdamperblok;
 • Het vernieuwen van filter indien nodig;

Tot slot:

 • Het houden van een algemene functiecontrole;
 • Het opmaken van een rapportage